Co to jest Rekomendacja U?

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Rekomendacje to zbiór zasad i dobrych praktyk do których muszą stosować się banki. Za wydawaniem rekomendacji stoi Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U ma na celu uporządkowanie sytuacji na rynku bankowych produktów ubezpieczeniowych. Co się zmieniło i czy będzie to korzystne dla klientów?

Wydanie rekomendacji u jest reakcją KNF na dużą ilość skarg klientów na ubezpieczeniowe produkty bankowe. Najwięcej emocji wzbudzają polisy inwestycyjne polegające na ryzykownych funduszach inwestycyjnych które były oferowane nieświadomym ryzyka i kosztu klientom. Sprzedawane były jako bezpieczne lokaty nie związane z żadnym ryzykiem. Nieprawidłowości były również w umowach ubezpieczeń kredytów hipotecznych i gotówkowych, w których to bank był ubezpieczycielem i utrudniał klientowi w egzekwowaniu roszczeń.

Dzięki rekomendacji U zniknęła praktyka zmuszania klientów do skorzystania z ubezpieczenia proponowanego przez towarzystwo które współpracuje z bankiem. Banki muszą honorować ubezpieczenie o tym samym zakresie ochrony, które klient wykupi w innym miejscu.

Duży nacisk położono również na standardy informowania klientów o kosztach jak również o ryzyku. Ma to wyeliminować nieczystą sprzedaż jak również sprzedawanie ubezpieczeń, które de facto nie są potrzebne klientowi. Ponad to banki nie mogą uzależniać wynagrodzeń pracowników pod kątem ilości sprzedanych polis ubezpieczeniowych.

Klienci powinni także zostać poinformowani o zakresie ochrony jak również o jego typie. Klient będzie mógł dostarczyć ubezpieczenie z konkurencyjnego towarzystwa o ile będzie spełniało wymagania banku.

Okazuje się że Rekomendacja U jest w znacznym stopniu po stronie klienta i wprowadza kilka istotnych zasad które pozwolą klientowi na łatwiejsze rozeznanie się w produktach finansowych jak również dadzą większą ochronę przed nieuczciwymi praktykami banków.