Czym jest Rekomendacja S?

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Komisja Nadzoru Finansowego wydaje różne rekomendacje, których założeniem jest dbałość o bezpieczeństwo sektora finansowego jak i klientów korzystających z bankowego finansowania. Rekomendacja S dotyczy kredytów które udzielane są na finansowanie nieruchomości zabezpieczonych hipoteką.

Rekomendacja S to dokument, który zawiera zbiór zasad i zaleceń dotyczących ekspozycji zabezpieczonych hipoteką. Ekspozycje to należności banków które wynikają z udzielonych przez banki kredytów hipotecznych.

Zmiany w Rekomendacji S

Ustawa Prawa Bankowego z sierpnia 1997 roku jest podstawą Rekomendacji. W 2013 roku po globalnym kryzysie finansowym, który spowodowany był krachem rynku związanego z nieruchomościami, została ona zmieniona. Wprowadzono bardziej restrykcyjne zasady dotyczące udzielania kredytów hipotecznych. Zmiany dotyczyły kredytów zaciąganych w obcej walucie, wysokości własnego wkładu oraz czasu na który kredyt może zostać udzielony.

Kredyty walutowe w Rekomendacji S

Aktualizacja Rekomendacji S odnośnie kredytów walutowych wniosła ograniczenie dla klientów – maksymalnie można przeznaczyć 42% własnych przychodów na spłatę rat. Do tego zalicza się również raty wszystkich innych zobowiązań finansowych które klient posiada. W wyniku tego znacznie zmniejszyła się ilość kredytów udzielanych we franku szwajcarskim na rzecz kredytów złotówkowych.

Liczenie zdolności kredytowej według Rekomendacji S

Wprowadzono wymóg wobec kredytobiorców na posiadanie wkładu własnego, który rósł z roku na rok, aby finalnie wynosić 20% wartości kredytu. Korzystając z dodatkowych ubezpieczeń lub dodatkowego zabezpieczenia można zmniejszyć wkład własny do 10%. Bez wkładu własnego nie można otrzymać kredytu hipotecznego.

Wprowadzenie zmian w Rekomendacji S przyczyniło się do zmniejszenia zadłużania się Polaków, co w ogólnym rozrachunku doprowadziło do zmniejszenia się liczby niespłacanych kredytów hipotecznych.