Czym jest Rekomendacja T?

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Ogłaszane przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacje służą zwiększeniu bezpieczeństwa klientów korzystających z usług bankowych i większej transparentności instytucji bankowych jak i całego sektora finansowego.

Rekomendacja T czyli nie tak łatwo pożyczysz

Pierwsza wersja Rekomendacji T powstała w 2010 roku i dotyczyła zmniejszenia ryzyka nadmiernego zadłużenia wśród klientów banków jak również sposobu liczenia zdolności kredytowej. Okazało się, że w pierwotnej formie rekomendacja znacznie utrudniła konsumentom zaciąganie kredytów w banku, przez co na rynku pojawiło się wiele firm pozabankowych o dużym ryzyku. W 2013 roku wprowadzono aktualizację, która złagodziła część obostrzeń.

Zdolność kredytowa a Rekomendacja T

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła, aby banki w bardziej odpowiedzialny sposób zaczęły liczyć zdolność kredytową swoich klientów. Pierwsze założenia mówiły, że wszystkie zobowiązania klienta nie powinny być większe niż 50-65% jego całkowitych dochodów netto. 50% dotyczyło osób zarabiających poniżej średniej krajowej, a 65% dla klientów którzy zarabiali więcej.

Aktualnie banki mają większe pole manewru w obliczaniu stosunku zadłużenia do dochodów. Mogą również używać uproszczonej procedury badania zdolności kredytowej w kilku przypadkach:

– jeśli kwota do pożyczenia nie przekracza czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

– jeśli klient współpracuje z bankiem dłużej niż 6 miesięcy a pożyczana kwota nie jest większa niż 6-krotne średnie miesięczne wynagrodzenia

– jeśli klient współpracuje z bankiem dłużej niż 12 miesięcy a pożyczana kwota nie jest większa niż 12-krotne średnie miesięczne wynagrodzenia

Co wnosi rekomendacja T do kredytów hipotecznych?

Głownie dotknęła ona konsumentów zaciągających kredyty gotówkowe, ale zmieniła też rynek kredytów hipotecznych – bardziej dokładne badanie zdolności kredytowej konsumentów doprowadziło do znacznego zmniejszenia się nieodpowiedzialnego zaciągania kredytów i znacznie obniżyła zadłużenie wśród klientów hipotecznych.