Jakie banki robiły błędy w umowach które mogą spowodować sankcje kredytu darmowego?

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Sankcja kredytu darmowego to zgodnie z art. 45 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim to kredyt bez kosztów. Aby z niej skorzystać umowa musi zawierać wady, które kwalifikują do możliwości skorzystania z sankcji przez kredytobiorcę.

Coraz więcej konsumentów używa tego przywileju w ofensywie żądając od banku aby ten zwrócił wszystkie koszty które pobrał (z wyjątkiem kosztów które kredytobiorca poniósł na rzecz podmiotów trzecich. Mało tego kredytobiorca ma do końca trwania kredytu spłaca sam kapitał.

Więcej o sankcji możesz przeczytać na stronie https://lextio.pl/odsetki-od-kosztow-kredytu-a-sankcja-darmowego-kredytu/

 

Jakie wady zawierały umowy kredytowe:

  • Blankietowa zmiana wartości oprocentowania
  • Wadliwe zapisy w umowach zawieranych na odległość
  • Błędy dotyczące warunków umowy
  • Błędna informacja na temat stopy oprocentowania i RRSO
  • Błędna informacja na temat warunków odstąpienia od umowy
  • Źle przeliczane koszty kredytu – na niekorzyść klienta
  • oraz wiele innych błędów proceduralnych