Jak sprawdzić stabilność finansową dewelopera?

Jak sprawdzić stabilność finansową dewelopera?

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Sprawdzenie dewelopera przed zakupem mieszkania nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa dla klienta, jednak może go uspokoić i dać przekonanie, że zrobić wszystko to, co mógł, by bezpiecznie zainwestować swoje pieniądze. Warto więc przeanalizować informacje na temat kondycji finansowej dewelopera, z którego usług chce się skorzystać. Jak to zrobić?

Źródeł informacji na temat dewelopera może być wiele, a każde z nich może okazać się niezwykle cenne. Na początku warto zapoznać się z odpisem z rejestru przedsiębiorców dotyczącym dewelopera. Dostęp do niego możliwy jest dzięki stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W odpisie takim zawarte powinny być informacje o tym czy dany deweloper składa regularnie do sądu rejestrowego swoje sprawozdania finansowe oraz czy znajduje się w stanie upadłości.

Każdy zainteresowany ma także możliwość zapoznania się z dokumentacją rejestrową dewelopera, w tym z jego sprawozdaniami finansowymi, bezpośrednio w sądzie rejestrowym. Złe wyniki finansowe odzwierciedlone w sprawozdaniach finansowych, a także sam fakt ich niezłożenia, mogą stanowić istotny sygnał alarmujący dla potencjalnego nabywcy.

Poza tym ustawa o ochronie praw nabywcy nakłada na dewelopera obowiązek umożliwienia osobie zainteresowanej nabyciem mieszkania zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi dewelopera i dokumentacją dotyczącą inwestycji, w tym m.in. odpisem z ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości czy kopią pozwolenia na budowę. Deweloper ma również obowiązek doręczenia osobom zainteresowanym prospekty informacyjny dotyczący danej inwestycji, który zawiera dane istotne dla weryfikacji jego wiarygodności.

Jaka jest forma prawna dewelopera?

Warto także przyjrzeć się formie prawnej w jakiej działa deweloper oraz jego strukturze właścicielskiej. Deweloper działający w formie spółki kapitałowej wydaje się być podmiotem bardziej transparentnym, choćby z uwagi na obowiązki sprawozdawcze względem sądu rejestrowego, niż deweloper działający w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ponadto u dewelopera działającego w formie spółki kapitałowej warto zwrócić uwagę na wysokość kapitału zakładowego. Deweloper, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z najniższym możliwym kapitałem zakładowym (5000 złotych) i realizuje inwestycje o wartości wielu milionów złotych nie może być wiarygodny.

Dobrym źródłem na temat dewelopera mogą być także oczywiście prasa i internet, a także znajomymi, którzy w ostatnim czasie samemu kupowali mieszkanie i mają dzięki temu większe rozeznanie na rynku deweloperów. O jakości dewelopera świadczy także jakość, ilość i charakter poprzednie zrealizowanych przez niego inwestycji oraz ilość sprzedanych w nich mieszkań.