Co to jest faktoring?

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Faktoring jest kompleksowym rozwiązaniem, które pozwala przedsiębiorcom na otrzymywanie pieniędzy z wystawionych faktur z odroczonym terminem płatności zaraz po dokonaniu sprzedaży towarów lub usług.

Dzięki usłudze jakim jest faktoring każda firma może:

 • zabezpieczyć swoją płynność finansową,
 • rozwijać i zwiększać sprzedaż,
 • zwiększać konkurencyjność na rynku,
 • zdjąć z siebie ciężar monitorowania spływu należności.

Stronami umowy faktoringu mogą być:

 • Faktorant, czyli klient-przedsiębiorca, który zajmuje się sprzedażą, dostawą towarów lub świadczeniem usług,
 • Faktor, czyli podmiot działający za pośrednika. Termin wywodzi się z języka łacińskiego, a faktorami najczęściej są:

– instytucje bankowe,

– wyspecjalizowane spółki faktoringowe.

 • Dłużnik, który nie jest stroną umowy. Jest nim odbiorca towarów lub usług zobowiązany do zapłaty. Nabywcą towarów i usług w stosunku faktoringowym może być każdy, kto taki towar nabył lub na czyją rzecz wykonano usługę. Mogą nimi być przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe czy usługowe, które w danej sytuacji były nabywcami określonych dóbr i usług. W stosunku faktoringowym oraz w stosunku między sprzedawcą lub usługodawcą a nabywcami towarów lub usług, każda ze stron może być wierzycielem i dłużnikiem, gdyż chodzi o zobowiązania wzajemne.
Działanie faktoringu

Faktoring staje się coraz bardziej popularnym sposobem na zapewnienie firmie środków finansowych. Jest usługą, dzięki której pieniądze z wystawionych klientom faktur z odroczonym terminem płatności, trafiają do przedsiębiorcy od razu po dokonaniu sprzedaży, a ciężar monitorowania spływu należności spada na firmę faktoringową. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić firmie płynność finansową, zwiększyć jej konkurencyjność, a także oddalić ryzyko występowania zatorów płatniczych.

Faktoring poleca się na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim dedykowany jest dynamicznie rozwijającym się firmom, które nie chcą czekać na zapłacenie przez klientów za wystawione faktury, a także przedsiębiorstwom z przejściowymi kłopotami z utrzymaniem płynności finansowej. Świetnie sprawdza się w czasie kryzysu i w okresie stabilności gospodarczej, gdyż decyzja o jego przyznaniu nie jest podejmowana jedynie na podstawie wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Sprawdź ile kosztuje faktoring.

Faktoring polecany jest przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy:
 • prowadzą sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności,
 • mają stałe grono odbiorców, z którymi współpracują,
 • chcą zdywersyfikować swoje źródła finansowania,
 • chcą poprawić swoją płynność finansową,
 • rozwijają się w dynamiczny sposób,
 • planują wejście na nowe, zagraniczne rynku,
 • mają chwilowe kłopoty.
faktoring co to jest
Faktoring i korzyści z niego płynące

Jeśli chodzi o korzyści dla firm to są one następujące:

 • finansowanie to nie wymaga przedstawienia trwałych zabezpieczeń, wystarczy jedynie cesja wierzytelności faktora, weksel in blanco i pełnomocnictwo do rachunku,
 • istnieje szeroki wybór usług dostępnych dla klientów oprócz finansowania (rozliczenia, zarządzenie należnościami, przejęcie ryzyka, windykacja),
 • oszczędność wynikające z ograniczenia kosztów administracyjnych związanych ze ściąganiem należności,
 • bezpieczeństwo transakcji dzięki rzetelnej kontroli należności i szybkiej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez odbiorców,
 • gwarancja uzyskania zapłaty również w sytuacji niewypłacalności odbiorcy lub przewlekłej zwłoki w zapłacie,
 • poprawa konkurencyjności dzięki możliwości oferowania odbiorcom wydłużonych terminów płatności,
 • poprawa relacji handlowych dzięki odciążeniu ich z obowiązku upominania się o pieniądze,
 • polepszenie wskaźników finansowych dzięki zamianie należności w gotówkę.

 

W przypadku odbiorców korzyści są następujące:
 • możliwość korzystania z dłuższych terminów płatności,
 • dodatkowe finansowanie bez konieczności ubiegania się o kredyt,
 • możliwość restrukturyzacji zadłużenia przez Faktora w przypadku zaistnienia przejściowych kłopotów.

Jeśli natomiast chodzi o dostawców to wśród ich korzyści wymienić można to, że dzięki dodatkowym środkom pozwalającym na regulowanie zobowiązań wobec dostawców, nie muszą oni martwić się o to, czy zapłata przyjdzie w terminie i mogą oferować dodatkowe upusty.

Z usługi faktoringu warto skorzystać w wielu przypadkach. Jest to coraz popularniejszy sposób na zapewnienie firmie środków finansowych oraz usługa, która zdecydowanie ułatwia funkcjonowanie każdej firmie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *