Czy faktoring sprawdzi się w przypadku Twojej firmy?

kredyt konsolidacyjny na spłatę chwilówki

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Faktoring to coraz popularniejsza w Polsce usługa finansowa, która umożliwia natychmiastowe uzyskanie należności za faktury pomimo odroczonego terminu. Faktury z odroczonym terminem płatności mogą zachwiać płynnością finansową firmy, a także doprowadzić do problemów finansowych i opóźnień w realizacji kolejnych zleceń. Faktoring sprawdza się w wielu branżach.

W pierwszej połowie 2022 roku liczba niewypłacalności firm w Polsce obniżyła się o 2,8% w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. To pozytywna informacja, jednak statystyki i pogarszająca się sytuacja w kraju oraz na świecie potwierdzają, że destabilizuje się płynność finansowa polskich przedsiębiorstw.

W pierwszym półroczu 2022 roku liczba niewypłacalności przedsiębiorstw stanowiła aż 63% wszystkich upadłości i była dwukrotnie wyższa od najliczniejszej do tej pory grupy, którą stanowiły spółki z o.o. (29%). Wpłynęły na to dwa powody. Pierwszy to duży udział przedsiębiorców (76%) wśród pozasądowych obwieszczeń KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych), a drugi to rosnący udział oficjalnie ogłaszanych niewypłacalności przedsiębiorców-rolników.

Najwięcej niewypłacalności w pierwszym okresie bieżącego roku ogłoszono w województwie mazowieckim (217), śląskim (146), wielkopolskim (142) i łódzkim (87) (źródło: https://m.coface.pl/content/download/210949/3588875/file/Niewyplacalnosci+w+Polsce_I+polrocze+2022_Raport_Coface_OK.pdf). Tych upadłości byłoby zapewne więcej, gdyby nie faktoring.

Na czym polega faktoring?

Utrzymanie płynności finansowej to w działalności przedsiębiorstwa priorytet. Wpływy należności na konto firmy powinny odbywać się regularnie. Jednak problemem wielu przedsiębiorstw są faktury wystawiane z kilkutygodniowym terminem płatności. Przedsiębiorca w ten sposób udziela kontrahentowi kredytu kupieckiego, jednocześnie zamrażając swoje środki finansowe. Aby uniknąć zatorów płatniczych, które mogą spowodować problemy w firmie, przedsiębiorca może skorzystać z faktoringu.

Faktoring to usługa, w której klient, czyli przedsiębiorca, przekazuje faktorowi (firmie faktoringowej) wybrane przez siebie faktury z odroczonym terminem płatności. Faktor finansuje uzyskane faktury, wypłacając środki bezpośrednio na konto firmy. Natomiast kontrahent jest zobowiązany do wpłaty należności za faktury na konto firmy faktoringowej.

Rodzaje faktoringu

Faktoring można podzielić pod względem charakteru zobowiązania. W takim przypadku faktoring wierzytelnościowy dzieli się na:

  • faktoring zakupowy;
  • faktoring sprzedażowy.

Faktoring uwzgledniający zakres ryzyka przejmowanego przez faktora dzieli się na:

  • faktoring pełny;
  • faktoring niepełny;
  • faktoring mieszany.

Ze względu na jawność faktoring dzieli się na  jawny i niejawny.

Do innych rodzajów faktoringu zaliczymy:

  • faktoring odwrotny (dłużny);
  • faktoring dyskontowy;
  • faktoring wymagalnościowy;
  • faktoring zaliczkowy.

Faktoring – dla kogo?

Faktoring to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które stosują odroczone terminy płatności, przez co firma może mieć problemy z regulowaniem w terminie własnych należności. Usługa ta sprawdzi się także w przypadku, gdy przedsiębiorca chce zabezpieczyć się przed ewentualnymi zatorami płatniczymi oraz gdy szuka bezpiecznych źródeł finansowania. Faktoring jest właściwym rozwiązaniem dla firm które poszukują kompleksowych usług finansowych pozwalających na bezpieczne zarządzanie płynnością finansową.

Usługi faktoringowe sprawdzą się, gdy firma ma trudności w otrzymaniu kredytu w banku z powodu braku zdolności kredytowej. Jest także dobrym sposobem na odzyskanie należności, gdy kontrahenci nie regulują płatności w terminie (zdyscyplinowanie ich). W takim przypadku najlepszy będzie faktoring pełny, w którym faktor bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność partnera biznesowego.

Faktoring dla jednoosobowych działalności

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność bardzo często mają do czynienia z kontrahentami, którzy liczą na długie terminy płatności. Niestety, na ogół funkcjonowanie jednoosobowej firmy jest uzależnione nawet od pojedynczych klientów. To powoduje, że przedsiębiorcy muszą zgadzać na możliwość późniejszej płatności za faktury. Odroczone terminy nierzadko kończą się zatorami płatniczymi. Aby zachować i poprawić płynność finansową firmy oraz mieć środki na bieżące zobowiązania czy też rozwój,  przedsiębiorca powinien skorzystać z faktoringu.

Faktoring dla różnych branż

Sektorem, w którym obowiązują najdłuższe terminy płatności na fakturach, jest branża budowlana. Często podwykonawcy oczekują rekordową liczbę dni na płatność, jednocześnie w tym samym czasie muszą regulować swoje zobowiązania. Dodatkowo potrzebują środków na realizacje kolejnych zleceń. Faktoring to rozwiązanie, z którego chętnie często korzystają firmy budowalne.

Kolejnymi firmami, które często dotykają zatory płatnicze, są agencje marketingowe, reklamowe i eventowe. Podmioty te ponoszą duże koszty na organizację różnych imprez, płacąc przy tym ogromne zaliczki na wynajem lokalu czy też nawiązanie współpracy z innymi organizacjami. Niestety, firmy te należność otrzymują dopiero kilka tygodni po zorganizowaniu imprezy czy też po realizacji kampanii reklamowej. W takiej sytuacji usługi faktoringu zapewnią szybszy dostęp do płatności, dają możliwość zorganizowania kolejnych eventów itd.

Faktoring to usługa, z której często korzystają także firmy z branży handlowej, usługowej oraz transportowej, czyli wszędzie tam, gdzie długie terminy płatności za faktury uniemożliwiają normalne prowadzenie działalności i zagrażają płynności finansowej.

Faktoring sprawdzi się prawie w każdej branży, przede wszystkim tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż B2B z odroczonym terminem płatności, czyli na zasadach kredytu kupieckiego. Z tego rozwiązania korzystają także firmy z branży handlowej, usługowej, transportowej czy też reklamowej. Faktoring jest dobrym rozwiązaniem w firmach, gdzie odroczone terminy płatności za faktury zagrażają utratą płynności finansowej, powodują zatory płatnicze lub uniemożliwiają realizację kolejnych zleceń.

Materiał powstał przy współpracy z https://faktoring.biz