Czy posiadając układ ratalny w ZUS lub US, można uzyskać kredyt dla firm?

zaległości w zus a kredyt

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Dekoniunktura na rynku, błędy inwestycyjne lub po prostu zbyt silna konkurencja mogą sprawić, że firma wpadnie w problemy finansowe. To często kończy się powstaniem zaległości podatkowych i w odprowadzaniu składek do ZUS. Wtedy często najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie układu ratalnego. Czy taka firma ma szansę na kredyt w banku?

Z danych ZUS wynika, że ta instytucja zawiera coraz więcej układów ratalnych. W 2016 roku do ZUS wpłynęło 67 565 wniosków o rozłożenie zaległości na raty, z czego 42 901 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. W I półroczu 2017 roku takich wniosków o rozłożenie zaległości na raty było już 34 362, a 26 691 zostało rozpatrzonych pozytywnie. W tym okresie liczba spłacających zaległości na raty wzrosła o 16 656 płatników w stosunku do I półrocza 2016 roku (źródło: http://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/763650,Uklady-ratalne-ZUS-z-zadluzonymi-przedsiebiorcami.html). Przedsiębiorcy, którzy mieli problem z terminowym regulowaniem składek do ZUS, mogą tak naprawdę ubiegać się o umorzenie należności z tytułu składek, odroczenie terminu płatności składek bieżących lub o rozłożenie zaległych należności z tytułu składek na raty. To ostatnie rozwiązanie jest zdecydowanie najpopularniejsze i najchętniej akceptowane przez ZUS. Do tego warto pamiętać, że układ ratalny można zawierać także z Urzędem Skarbowym.

Wniosek o układ ratalny w ZUS

Układ ratalny w ZUS to nic innego jak możliwość spłaty zadłużenia z tytułu składek rozłożona na miesięczne raty. Harmonogram spłaty ustalany jest indywidualnie z każdym dłużnikiem. Od 1 grudnia 2015 roku układ ratalny z ZUS zawiera się na nowych zasadach – rozłożeniu na raty podlegają wszystkie zaległe składki (wcześniej nie można było rozłożyć na raty składek emerytalnych i zdrowotnych). Przedsiębiorca musi złożyć wniosek o układ ratalny (wzór dostępny na wielu stronach internetowych). Od następnego dnia po złożeniu takiego wniosku ZUS przestaje naliczać odsetki od zadłużenia, ale pojawia się opłata prolongacyjna (50% stawki za zwłokę). ZUS zawiesza także postępowanie egzekucyjne (trzeba jednak zapłacić jego koszty lub również poprosić o rozłożenie na raty).

Jak uzasadnić wniosek o układ ratalny w ZUS? Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, dlaczego zaprzestano opłacania składek, podać okres zadłużenia i jego kwotę, a także w wiarygodny sposób uzasadnić, że firma nie jest w stanie zapłacić jednorazowo zadłużenia. Przedsiębiorca musi przedstawić propozycję spłaty zadłużenia (ilość rat, terminy), a także powinien wskazać rodzaj pomocy publicznej, z tytułu której ubiega się o rozłożenie spłaty zaległości na raty. Do wyboru jest pomoc de minimis, pomoc indywidualna w celu restrukturyzacji lub pomoc indywidualna na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe itp. Wraz z wnioskiem o układ ratalny należy złożyć dodatkowe dokumenty (oświadczenie na temat majątku przedsiębiorcy, dokumenty finansowe pokazujące aktualną sytuację finansową firmy, dokumenty na temat pomocy publicznej).

Wniosek o układ ratalny w ZUS można złożyć pisemnie (osobiście w oddziale ZUS lub pocztą), ustnie do protokołu (pracownik ZUS sporządza dokument, który należy podpisać) lub elektronicznie (Platformy Usług Elektronicznych ZUS). Gdy ZUS zaakceptuje wniosek, przedsiębiorca może rozpocząć co miesiąc spłatę zadłużenia, płacąc jednocześnie w terminie bieżące składki. Przy okazji warto dodać, że układ ratalny z ZUS nie jest podstawą do ustanowienia hipoteki przymusowej, która mogła zagrażać przedsiębiorcy w czasie postępowania egzekucyjnego (źródło: https://www.kadry.abc.com.pl/artykuly/czy-zus-ma-prawo-ustanowienia-hipoteki-przymusowej-jako-zabezpieczenie-naleznych-mu-skladek-objetych-ukladem-ratalnym,74196.html).

Układ ratalny w US

Przedsiębiorcy powinni również pamiętać, że mogą składać wniosek o układ ratalny w Urzędzie Skarbowym. Muszą tam wskazać, o jaką ulgę się ubiegają, z jakim podatkiem zalegają, a także powinni zaproponować, na jakich warunkach chcieliby uregulować zaległości podatkowe (US nie musi wziąć tego pod uwagę). Trzeba wykazać (np. przedstawiają dokumenty o nowych kontraktach), że w przyszłości będzie się w stanie uregulować dług wobec fiskusa. Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej US może umorzyć całość lub część zadłużenia, ale to rzadka sytuacja (np. ze względu na brak możliwości zarobkowania ze względu na chorobę, klęski żywiołowe itp.), częściej zawierany jest układ ratalny, czyli rozłożenie zaległości na miesięczne raty, podobnie jak w ZUS.

Taka decyzja jest podejmowana indywidualnie wobec każdego podatnika. Gdy wniosek przedsiębiorcy zostanie zaakceptowany, następuje ustalenie indywidualnego trybu uregulowania podatku. Zgodnie z art. 49 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) nowym terminem płatności ustalany jest dzień, w którym następuje zapłata poszczególnych rat, zgodnie z decyzją fiskusa, przyznającą ulgę. Oczywiście należy w terminie płacić również bieżące zobowiązania podatkowe.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na ważną zmianę w Ordynacji podatkowej, jaka weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. O ile wcześniej niedotrzymanie terminu płatności nawet jednej raty powodowało rozwiązanie układu ratalnego z US, o tyle zgodnie z art. 259 § 1 pkt 2 zmienionej Ordynacji podatkowej niedotrzymanie terminu jakiejkolwiek raty skutkuje wygaśnięciem decyzji o uldze tylko w części dotyczącej niezapłaconej raty.

Kredyt dla firm z układem ratalnym

Wiele firm poszukuje zewnętrznego finansowania, aby zachować płynność finansową lub rozpocząć inwestycje. Często w takiej sytuacji rozwiązaniem jest kredyt bankowy. Aby jednak go otrzymać, trzeba złożyć odpowiednie dokumentu. W tym również potwierdzenie, że przedsiębiorca reguluje w terminie składki do ZUS i płaci należne podatki do US. Czy można uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, gdy został zawarty układ ratalny? Okazuje się, że nie ma z tym problemu. Zarówno ZUS, jak i Urząd Skarbowy wystawią taki dokument, jeśli przedsiębiorca wykonuje w terminie wszystkie postanowienia wynikające z zawartego układu.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w tych zaświadczeniach pojawia się jednak także adnotacja o korzystaniu z układu ratalnego. Jak na to reagują banki? Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. Banki biorą wtedy pod uwagę kilka różnych czynników. Przede wszystkim sprawdzają, kiedy nastąpiła zaległość wobec ZUS lub US. Korzystniej jest, jeśli zaległość będzie sprzed kilku lat. Gdy spłacany dług pojawił się niedawno, może to być sygnał dla banku, że dopiero co miały miejsce problemy finansowe, które mogą znowu wrócić, a to obniża wiarygodność. W poprawieniu wiarygodności wnioskodawcy może pomóc przedstawienie dowodów, że przed wystąpieniem zaległości przedsiębiorca terminowo spłacał zobowiązania wobec ZUS i US.

Kolejna kwestia, na którą zwróci uwagę bank, to wysokość zaległości. Duże długi wobec ZUS i US oznaczają, że raty będą płacone jeszcze przed długi okres, obniżając tym samym zdolność kredytową przedsiębiorcy. Dodatkowo bank będzie chciał sprawdzić, czy wnioskodawca terminowo spłaca raty zadłużenia, co będzie świadczyło o jego solidności i wiarygodności.

Układ ratalny nie musi być powodem odrzucenia wniosku o kredyt bankowy, ale na pewno komplikuje nieco sytuację wnioskodawcy. Z drugiej strony to również sygnał dla kredytodawcy, że przedsiębiorca stara się spłacać swoje długi i jest odpowiedzialny. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja firma otrzyma kredyt, spłacając układ ratalny, skontaktuj się z dobrym doradcą finansowym, który znajdzie dla Ciebie odpowiednią ofertę i pomoże złożyć wniosek kredytowy.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *