Fundusze private equity – finansowe wsparcie Twojej firmy

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Gdy planujesz rozwój swojej firmy i chcesz rozszerzyć jej działalność, potrzebujesz do tego kapitału. W takiej sytuacji często w pierwszej kolejności myślisz o kredycie bankowym. To jednak nie jedyne rozwiązanie, dzięki któremu możesz zyskać zewnętrzne finansowanie. Warto zwrócić uwagę na fundusze private equity.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 59% funduszy private equity zanotowało znaczny wzrost zainteresowania inwestorów na światowych rynkach. Menedżerowie tych funduszy są przekonani, że ten trend utrzyma się również w drugiej połowie 2017 roku. Apetyt inwestorów na tego rodzaju fundusze nieustannie się zwiększa. W lipcu 2017 roku fundusze private equity dysponowały już sumą 963 mld dolarów w skali globu, co przekłada się również na wzrost inwestycji w firmy działające zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i lokalnych. W II kwartale 2017 roku najwięcej inwestycji private equity odnotowano w Stanach Zjednoczonych, a niemal o połowę mniej w Europie (źródło: https://d3k9pt3r5jsyv9.cloudfront.net/docs/reports/Preqin-Special-Report-Private-Equity-Fund-Manager-Outlook-H2-2017.pdf). Warto zauważyć, że w Europie Środkowo-Wschodniej to właśnie Polska jest najważniejszym rynkiem dla funduszów private equity. Ich łączna wartość inwestycji w naszym kraju to kilkaset mln euro. Rekordowy był pod tym względem rok 2015, gdy poziom takich inwestycji wyniósł 803,5 mln euro, plasując Polskę na 14 miejscu w Europie (źródło: https://psik.org.pl/images/publikacje-i-raporty—publikacje/Raport-KPMG_Rynek-private-equity-w-Polsce-2016.pdf).

Czym jest private equity?

Private equity jest inwestycją kapitałową polegającą na finansowaniu firm, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Takimi inwestycjami zajmują się wyspecjalizowane fundusze, które pozyskują pieniądze od inwestorów. Te środki są następnie przeznaczane na zakup firm (w całości lub częściowo), które następnie są odsprzedawane. Fundusze private equity nastawiają się na osiągnięcie zysku w średnim lub długim terminie. Z tego rodzaju inwestycji korzystają przedsiębiorstwa zarówno o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i dopiero rozpoczynające działalność. Pozyskany w ten sposób kapitał może być przeznaczony m.in. na rozwój technologii i produktów, na restrukturyzację, przejęcie innych spółek, zwiększenie kapitału obrotowego itp.

Zazwyczaj schemat inwestycji funduszu private equity wygląda dość podobnie. Najpierw następuje przejęcie akcji lub udziałów firmy, która otrzyma finansowanie, potem jest realizowany proces podnoszenia jej wartości. Może się to odbywać w bardzo różny sposób i zależy od sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa, na przykład przejmowanie innych firm z danej branży, ekspansja na zagraniczne rynki, zwiększanie efektywności działania firmy itp. Ostatni etap działania funduszu private equity to wyjście z finansowanego przedsiębiorstwa poprzez odsprzedanie udziałów innemu inwestorowi lub wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych. Przeciętny czas trwania takiej inwestycji to 4-7 lat.

Fundusze private equity w Polsce

W Polsce fundusze private equity wspierają przede wszystkim firmy z branży technologii informacyjnych, mediów i komunikacji (21% wszystkich inwestycji), a w dalszej kolejności spółki przemysłowe (18%) i firmy z branży dóbr konsumpcyjnych oraz sprzedaży detalicznej (14%). Analitycy KPMG obliczyli, że obecnie w portfelach ponad 30 funduszy private equity, działających w naszym kraju, znajduje się prawie 180 spółek małych i dużych, które w sumie osiągają przychody na poziomie 45 mld zł rocznie i zatrudniają łącznie 100 tys. osób.

Menedżerowie zarządzający funduszami private equity na polskim rynku są przekonani, że ich rola będzie jeszcze większa w najbliższych latach. 68% z nich jest zdania, że w najbliższym czasie zwiększy się liczba atrakcyjnych celów przejęć, natomiast 48% jest pewna, że w ciągu 2 lat zwiększy się znacznie liczba transakcji na polskim rynku, w których będą brały udział fundusze PE.

Polskie firmy korzystają bez wątpienia mocno na zaangażowaniu kapitału private equity. 59% z tych firm rozwijanych jest dzięki ekspansji zagranicznej. 39% właścicieli przedsiębiorstw korzystających z private equity potwierdza, że może liczyć również na wsparcie w postaci specjalistycznej wiedzy z obszaru zarządzania firmami, finansów i marketingu. Nasi rodzimi przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość zalet wynikających ze współpracy z funduszami PE i coraz chętniej wykorzystują potencjał biznesowy takiej współpracy (źródło: https://psik.org.pl/images/publikacje-i-raporty—publikacje/Raport-KPMG_Rynek-private-equity-w-Polsce-2016.pdf).

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wsparcie funduszu private equity, może liczyć na szybszy rozwój swojej firmy dzięki pozyskanemu kapitałowi, może skorzystać z doświadczenia biznesowego funduszu i jego biznesowych kontaktów, a także zwiększa wiarygodność swojego przedsiębiorstwa. Jeśli chciałbyś skorzystać z potencjału inwestycyjnego private equity, najlepiej skontaktuj się z dobrym doradcą, który pomoże Ci znaleźć odpowiedniego inwestora w postaci funduszu PE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *