Czy za każdym razem można wrzucić kredyt firmowy w koszty uzyskania przychodów?

wrzucić kredyt firmowy w koszty

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Kredyt może być ważnym źródłem finansowania nie tylko bieżącej działalności firmy, ale także inwestycji. Niektórzy przedsiębiorcy rezygnują jednak z pożyczania pieniędzy w banku, bojąc się wysokich kosztów. Tymczasem zaciągnięcie kredytu może być także okazją do podatkowej optymalizacji. Czy jednak taki kredyt można zawsze wrzucić w koszty?

Kredyt to najpopularniejszy wśród polskich firm sposób na pozyskanie zewnętrznego finansowania. Korzysta z niego 37% mikro i małych przedsiębiorstw oraz 48% średnich firm. W samym tylko I kwartale 2017 roku banki udzieliły polskim przedsiębiorcom kredyty na łączną sumę 360 mld zł, z czego 201 mld zł pożyczyły małe i średnie przedsiębiorstwa. Warto się przyjrzeć typom tych kredytów. Prawie jedna trzecia mikro i małych przedsiębiorstw zaciągnęła w I kwartale 2017 roku kredyt inwestycyjny, podobnie jak 44% średnich firm. To prawie dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Natomiast co piąta mikro i mała firma oraz co trzecie średnie przedsiębiorstwo korzystały w badanym okresie z kredytu obrotowego (źródło: https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/lipiec/kredyt-bankowy-nadal-najczestsza-forma-finansowania-zewnetrznego-wsrod-przedsiebiorstw).

Zaciągając kredyt, bez względu na jego rodzaj, wielu przedsiębiorców interesuje nie tylko możliwość sfinansowania tymi pieniędzmi bieżącej działalności lub inwestycji, ale także kwestie podatkowe. Pojawia się wtedy często pytanie: Czy za każdym razem można wrzucić kredyt firmowy w koszty uzyskania przychodów? Niestety, prawda jest nieco bardziej skomplikowana. Kredyt nie jest traktowany przez fiskusa jako przychód i nie podlega opodatkowaniu. Problem polega na tym, że spłata raty nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, a przynajmniej niecała. Każda rata składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Tylko ta ostatnia część może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem są także różne opłaty związane z udzieleniem kredytu lub jego obsługą.

Odsetki od kredytu jako koszty uzyskania przychodów

Przedsiębiorcy, co zrozumiałe, poszukują jak najtańszego kredytu i jak najniżej oprocentowanego. Jednak z punktu widzenia podatkowego, im większe będzie oprocentowanie, tym większą sumę będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Warto o tym pamiętać, poszukując oferty kredytowej dla firmy. Odsetki są kosztami bez względu na rodzaj kredytu. Warunek jest jednak taki, że zaciągnięty kredyt musi zostać przeznaczony na działalność gospodarczą i na potrzeby firmy, przyczyniając się do osiągania dalszych przychodów, a nie na prywatne cele przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że kosztami stają się te odsetki od kredytu, które już zostały faktycznie zapłacone (księgowane w kolumnie 13 KPiR jako pozostałe wydatki). Te odsetki, które zostały naliczone przez bank, ale jeszcze nie zostały zapłacone, nie kwalifikują się jako koszt. Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 32 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami nie mogą być również odsetki od kredytów, które zostały umorzone.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na firmowy kredyt zaciągnięty na zakup nieruchomości albo na jej budowę. W tym przypadku nie zawsze odsetki będzie można potraktować jako koszt. Aby to zrobić, taka nieruchomość musi zostać oddana do użytkowania firmie jeszcze przed zapłaceniem odsetek. W przeciwnym razie odsetki będą mogły powiększyć jedynie odpisy amortyzacyjne.

Prowizje i opłaty a obniżenie podatku

Zaciągnięcie kredytu najczęściej wiąże się z koniecznością zapłacenia prowizji bankowej i różnego rodzaju opłat. To także okazja, aby zmniejszyć należność podatkową. Oczywiście ten kredyt, jak poprzednio, musi być związany z działalnością firmy i przyczynia się do zwiększenia przychodu przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji prowizje i opłaty bankowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ale tylko w momencie ich faktycznego zapłacenia. Wyjątkiem jest prowizja od kredytu, za który kupuje się środek trwały. Wtedy taka opłata staje się kosztem, gdy ten środek trwały zostanie oddany do użytkowania firmie (w przeciwnym razie powiększa tylko odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 22g ust. 3 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W koszty uzyskania przychodów można wrzucić również wydatki poniesione na ubezpieczenie kredytu. Tutaj jednak trzeba uważać, ponieważ nie wszystkie polisy się do tego kwalifikują. Gdy bank zażyczy sobie wykupienia ubezpieczenia na życie kredytobiorcy (właściciela firmy), wtedy taki wydatek nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Co z wcześniejszą spłatą kredytu? Jeśli firma zapłaci od tego prowizję, także może wliczyć ją w koszty.

Kredyt może być wsparciem w działalności i rozwoju firmy, ale może także pomóc zoptymalizować zobowiązanie podatkowe. Należy jednak uważać z zaliczaniem niektórych wydatków do kosztów, ponieważ Urząd Skarbowy może szybko zakwestionować ich zasadność. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie dokładnie wydatki związane z kredytem możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, skonsultuj się z doświadczonym doradcą finansowym. Taka osoba nie tylko pomoże wyszukać najkorzystniejszą ofertę kredytową, ale także podpowie, które koszty kredytowe obniżą Twój podatek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *