Inwestycje venture capital szansą na rozwój firmy

Inwestycje venture capital szansą na rozwój firmy

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Młodym, innowacyjnym firmom szczególnie trudno pozyskać finansowanie na rozwój. Główną barierą jest niepewność takiej inwestycji i duże ryzyko. Z pomocą przychodzi jednak venture capital. Coraz więcej firm korzysta z takiego finansowania również w Polsce.

Jak wynika z danych Polskiego Funduszu Rozwoju, obecnie na rynku polskim działa ponad 81 funduszy venture capital (VC). To najwięcej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dla porównania w Czechach funkcjonuje 43 funduszy VC, na Węgrzech – 37, a na Słowacji – tylko 7. W latach 2015-2016 te fundusze inwestowały głównie w firmy wytwarzające oprogramowanie, zajmujące się ochroną zdrowia, medycyną i produkcją. W 2017 roku Polski Fundusz Rozwoju uruchomił dodatkowo największą w tej części Europy platformę pięciu funduszy venture capital, której wartość to 2,8 mld zł. Ich zadaniem będzie finansowanie młodych, innowacyjnych firm (źródło: http://businessinsider.com.pl/finanse/firmy/ruszaja-fundusze-venture-capital-od-pfr/t7e3ng1). Tego rodzaju fundusze to doskonały sposób na wdrożenie w życie nawet najbardziej futurystycznych pomysłów biznesowych i technologicznych.

Czym są inwestycje venture capital?

Venture capital bywają niekiedy traktowane jako synonim private equity i używane z nim zamiennie. Tymczasem nie jest to do końca poprawne. European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) definiuje venture capital tylko jako część private equity, która koncentruje się na inwestycjach kapitałowych w bardzo wczesnych fazach rozwoju firm – chodzi tu o fazę zasiewu (seed) i startu (start-up) (źródło: https://www.investeurope.eu/about-private-equity/). Tutaj wsparcie koncentruje się albo na samym uruchomieniu działalności przedsiębiorstwa, albo na ułatwieniu jego ekspansji na rynku już po starcie. Z tego również powodu venture capital określane są również jako inwestycje wysokiego ryzyka, ale oczekujące także wysokiej stopy zwrotu, przeprowadzane w perspektywie średnio- i długoterminowej, koncentrujące się na niepublicznych przedsiębiorstwach. Okres tego rodzaju inwestycji wynosi najczęściej od 3 do 7 lat. Jej celem jest zainwestowanie w firmę, doprowadzenie do wzrostu jej wartości, a następnie odsprzedaż udziałów z zyskiem. W ten sposób dzięki transakcji venture capital spółka na wczesnym etapie działania może pozyskać kapitał, który w inny sposób byłby bardzo trudny lub niemożliwy do zdobycia.

Jak dokonywana jest inwestycja VC?

Inwestowaniem w młode przedsiębiorstwa najczęściej zajmują się fundusze venture capital. Przeważnie odbywa się to w dwóch modelach. W pierwszej opcji inwestorzy pierwotni lokują pieniądze w funduszu VC, a dopiero ten inwestuje tak pozyskane środki w kilka różnych firm. W tym przypadku ryzyko ponoszone przez inwestora pierwotnego jest zdecydowanie mniejsze niż w drugim modelu inwestycyjnym. Polega on na tym, że fundusz łączy konkretnego inwestora z określonym projektem. Bez względu na wybrany model, proces inwestycyjny venture capital wygląda podobnie.

Najpierw mamy do czynienia z etapem selekcji, w czasie którego pomysłodawca projektu/założyciel nowej firmy kontaktuje się z analitykami funduszu VC. To VC bada pomysł i jego potencjał rynkowy. Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację, zatrzymują się następnie na etapie adaptacji. Wtedy dokonywana jest głębsza analiza projektu, szacowana jest kapitałochłonność inwestycji, a także oceniana jest opłacalność zaangażowania się funduszu. Na etapie preinkubacji dokonywana jest analiza rynku, ustala się harmonogram realizacji projektu, przygotowuje się biznesplan na potrzeby wewnętrzne i inną dokumentację. Dopiero potem podpisywana jest umowa inwestycyjna i uruchamiane są środki.

Zalety funduszy venture capital

Zalety korzystania ze wsparcia funduszy venture capital wykraczają daleko poza możliwość zdobycia niezbędnego kapitału. Przedstawiciele inwestora wnoszą do zarządu także cenną wiedzę z zakresu zarządzania, finansów i marketingu. Niektóre fundusze VC udzielają wsparcia również w zakresie sprzedaży produktu lub usługi, chociaż nie jest to regułą. W początkowym etapie funkcjonowania firmy takie wsparcie merytoryczne i biznesowe jest równie ważne, jak zasilenie kapitałem.Pomysłodawcy przedsięwzięcia nie zawsze mają doświadczenie z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa.

Z drugiej strony zaangażowanie funduszu venture capital pozwala na dość dużą swobodę działania i samodzielność założycieli start-upu. Nie zawsze zdarza się na przykład w przypadku inwestycji anioła biznesu. Dużą zaletą venture capital jest także możliwość zaangażowania nawet w najbardziej ryzykowne projekty, które nie znalazłyby wsparcia ani w banku, ani u innego rodzaju inwestorów. Tutaj następuje dywersyfikacja ryzyka, które jest rozkładane między pomysłodawcą projektu a funduszem VC. Dzięki wsparciu doświadczonych przedstawicieli funduszu venture capital polepsza się kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, a także poprawia się jego wizerunek i wiarygodność na rynku.

Inwestycje venture capital to korzystny sposób finansowania nowego przedsięwzięcia biznesowego. Pozyskane w ten sposób pieniądze zasilają kapitał zakładowy firmy i nie trzeba ich zwracać jak na przykład w przypadku kredytu bankowego. Dodatkowo młoda spółka może także liczyć na wiedzę i doświadczenie menedżerów funduszu VC, co przy stawianiu pierwszych kroków w biznesie nie jest wcale bez znaczenia. Skontaktuj się z dobrym doradcą, jeśli chcesz, aby również Twój pomysł został zrealizowany za pomocą inwestycji venture capital.