Mezzanine capital jako sposób pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo

Mezzanine-capital-jako-sposób-pozyskania-kapitału-przez-przedsiębiorstwo

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Pozyskanie zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa ma często kluczowe znaczenie dla jego rozwoju i umocnienia pozycji na rynku. Warto pamiętać, że do wyboru jest nie tylko finansowanie dłużne (np. kredyt) i kapitałowe (np. emisja akcji), ale również rozwiązania pośrednie, jak mezzanine capital.

Mezzanine capital cieszył się zróżnicowanym zainteresowaniem firm w ciągu ostatnich kilku lat na świecie. Jego udział finansowaniu firm wynosił 29% w 2011 roku, aby spaść do 12% w 2014 roku, gdy w tym czasie udział kredytów wzrósł z 9% do 47%. W 2016 roku (szczególnie III i IV kwartał) zainteresowanie pożyczkami wśród przedsiębiorców na świecie spadło, a wzrosło wykorzystanie mezzanine. Badania Preqin Private Debt pokazują, że dla 37% menedżerów mezzanine jest pierwszym rozwiązaniem branym pod uwagę przy poszukiwaniu finansowania, wyprzedzając m.in. kredyty (bierze je pod uwagę 30% zarządzających). Równie chętnie transakcje mezzanine są rozważane przy poszukiwaniu atrakcyjnych inwestycji. W pierwszej kolejności bierze je pod uwagę 39% menedżerów funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych i 36% w Europie (źródło: https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Private-Debt-Report-Sample-Pages.pdf). W Polsce finansowanie typu mezzanine również cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ten rosnący trend widać już od co najmniej od 2 lat, głównie za sprawa funduszy mezzanine.

Czym jest mezzanine?

Mezzanine to termin, którym pierwotnie posługiwano się w architekturze, a oznaczał on po prostu półpiętro, czyli miejsce łączące dwie różne kondygnacje. Ta idea połączenia dwóch różnych rzeczy, bycia pomiędzy, została zaadoptowana do świata finansów. Tutaj mezzanine stała się hybrydą, ponieważ łączy w sobie elementy kapitału własnego i obcego. Tego rodzaju finansowanie może przybierać różne formy jak obligacje, akcje uprzywilejowane, a najczęściej pożyczki zaciągane na okres 5-7 lat. Przeważnie stosuje się tzw. pożyczkę podporządkowaną, co oznacza, że w pierwszej kolejności zaspokajane są roszczenia banku w przypadku upadku wierzyciela, a dopiero potem regulowane są zobowiązania wynikające z mezzanine.

W przypadku mezzanine spłata zostaje dokonana najczęściej jednorazowo na koniec okresu finansowania. W tym czasie instytucja, która oferuje mezzanine, otrzymuje odsetki. Charakterystyczne dla tej formy finansowania jest dodatkowe wynagrodzenie dla podmiotu wykładającego pieniądze (np. zakup akcji w przyszłości po preferencyjnej cenie). Wysokość tej gratyfikacji jest jednak uzależniona od tempa rozwoju finansowanej firmy. Dzięki takim rozwiązaniom inwestor może zabezpieczyć swój dochód chociaż na minimalnym poziomie, a także może liczyć na dodatkowy zysk. Warto pamiętać, że w przypadku mezzanine umowa jest zbliżoną konstrukcją do typowej umowy o pożyczkę, ale tak naprawdę najważniejsze dla inwestorów są przyszłe przepływy pieniężne finansowanego przedsiębiorstwa.

Mezzanine nie jest najczęściej zabezpieczane na aktywach przedsiębiorstwa (np. hipoteka na budynkach lub maszynach), przeważnie stosuje się zastawy na akcjach albo udziałach podmiotu finansowanego. Warto jednak podkreślić, że mezzanine jest określane jako dług o podwyższonym ryzyku, często na poziomie, któremu bliżej do ryzyka udziałowca niż wierzyciela. Nie wolno również zapominać, że w przypadku spółki kapitałowej mezzanine jest księgowane jako dług, pomimo że może dawać inwestorowi prawo do akcji lub udziałów.

Kiedy sięgać po mezzanine capital?

Mezzanine to dobre rozwiązanie dla tych firm, które potrzebują zewnętrznego źródła finansowania, ale nie mają wolnych aktywów, które mogłyby stanowić zabezpieczenie dla banku przy udzielaniu kredytu. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest fakt, że w wielu przypadkach spłata kapitału odbywa się z pewnym opóźnieniem w stosunku do uregulowania długu nadrzędnego, co oznacza, że przedsiębiorstwo ma dłużej do własnej dyspozycji wolne środki.

Z mezzanine capital mogą korzystać firmy znajdujące się na różnych etapach rozwoju. To finansowanie typu private equity, które akceptuje podwyższony poziom ryzyka. Obok dostępności, kosztów i dużej elastyczności, to czynnik decydujący o coraz większym zainteresowaniu tego rodzaju finansowaniem. Po mezzanine można sięgać w różnych sytuacjach. Z takiego finansowania chętnie korzystają firmy, gdy na przykład chcą zdobyć środki na przejęcie konkurencji, gdy potrzebują kapitału na restrukturyzację, chcą sfinansować rozwój poprzez nakłady inwestycyjne itp. Po mezzanine sięga się również chętnie, gdy dochodzi do wykupu menedżerskiego firmy (MBO) lub wykupu lewarowanego (LBO). Warto dodać, że spłata mezzanine może zostać zrealizowana nie tylko z cash-flow operacyjnego, ale również ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego aktywów. Mezzanine można traktować jako źródło finansowania pomostowego pomiędzy obecnym stanem firmy, a jej przyszłą kondycją finansową, gdy zostanie zrealizowana określona inwestycja, co poprawi sytuację przedsiębiorstwa.

Mezzanine to ciekawa forma zewnętrznego finansowania firmy, na którą warto zwrócić uwagę. Jej dużą zaletą jest możliwość dostosowania warunków umowy ściśle do potrzeb konkretnej firmy, która ma zostać wsparta kapitałem. Z mezzanine można korzystać nawet równolegle z kredytem bankowym, ponieważ nie obniża ona zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Jeśli interesuje Cię mezzanine, skontaktuj się z dobrym doradcą, który podpowie, gdzie znaleźć inwestora i udzieli wyczerpujących informacji na temat tej formy finansowania