Kredyt na innowacje – dofinansowanie – trwa nabór

Kredyt na innowacje

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

15 lutego rozpoczął się konkurs z programu „Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 PO IR).  Jest to jeden z instrumentów wsparcia finansowego skierowanego do przedsiębiorców, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich firm, poprzez podniesienie ich konkurencyjności i innowacyjności. Program umożliwia wdrażanie w firmach innowacji technologicznych. Mogą być to innowacje opracowane własnymi pracami B+R , lub nabycie innych innowacji B+R.

Wsparcie

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie polegając ą na spłacie części zaciągniętego kredytu technologicznego, który udzielił komercyjny bank na realizację technologicznej inwestycji. Co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, musi pochodzić ze środków własnych przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Ze wsparcia może skorzystać firma prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski. Firma musi również spełniać warunki mikro, małej lub średniej firmy wg. Rozporządzenia Komisji Europejskiej 651/2014. Należy również pamiętać że wymogiem przystąpienia do konkursu jest również posiadanie przez beneficjenta zdolności kredytowej.

Przeznaczenie

Beneficjenci muszą przeznaczyć środki ze wsparcia finansowego na realizację inwestycji technologicznych. Nowa technologia może zostać albo zakupiona, albo opracowana własnymi siłami i zastosowana w celu ulepszenia produkcji towarów, lub świadczenie nowych usług, które będą możliwe do zrealizowania dzięki innowacji.

Kredyt na innowacje

Jest możliwy zakup innowacji jako produktu, ale musi być wynikiem prac rozwojowych, lub wynikiem badań przemysłowych (B+R)

Do kiedy?

Czasu, aby ubiegać się o wsparcie nie zostało już wiele. Zakończenie naboru wniosków mija 24 maja 2016r. Do rozdysponowania jest 550 mln zł.

Jak skorzystać?

  1. Złóż wniosek o udzielenie kredytu technologicznego w komercyjnym banku.
  2. Uzyskaj od banku promesę, albo podpisz umowę warunkową (zaciągnięcie kredytu wyłącznie w wypadku otrzymania dofinansowania).
  3. Złóż wniosek o dofinansowanie swojego projektu w Banku Gospodarstwa Krajowego.
  4. Poczekaj aż BGK przyzna Ci promesę wsparcia finansowego.
  5. Podpisz z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
  6. Podpisz umowę o dofinansowanie z BGK.
  7. BGK wypłaci Ci premię technologiczną w ratach w trakcie realizacji inwestycji, oraz na zakończenie realizacji Twojego projektu.

 

Więcej szczegółów odnośnie wsparcia znajdziesz na https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *