Jak prawidłowo wycofać środek trwały na cele prywatne?

przekazanie składnika majątkowego na cele prywatne

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Każdy przedsiębiorca może przekazać składniki majątku stanowiące środki trwałe na swoje prywatne cele. Ale musi przy tym pamiętać, że taka czynność wywoła skutki podatkowe. W dodatku musi wiedzieć, aby należycie udokumentował to zdarzenie.

Przekazanie środka trwałego na cele prywatne a podatek dochodowy

Trzeba wiedzieć, że wycofanie środka trwałego na cele prywatne nie skutkuje powstaniem przychodu, ponieważ dochodzi jedynie do przesunięcia składnika majątku. Jeśli środek trwały, w czasie w którym został wycofany, a jego amortyzacja się nie zakończyła, jego wartość nie może stanowić kosztu podatkowego.

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne a podatek VAT

Podatkowi VAT podlega świadczenie usług jak i dostawa towarów. Jak mówi art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów można rozumieć też nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego firmy, a w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny

– jeśli przysługiwało podatnikowi, w części lub w całości, prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu, importu, lub wytworzenia owych towarów lub części z których się składają.

Jeśli w momencie zakupu, przedsiębiorcy przysługiwało prawo do pełnego lub częściowego odliczenia VAT do jego zakupu, wtedy wycofanie środka trwałego na cele prywatne trzeba opodatkować podatkiem VAT.

 

Dokumentacja wycofania środka trwałego na cele prywatne.

Wycofany składnik majątku na cele prywatne trzeba wykreślić z ewidencji środków trwałych i na tą okoliczność trzeba sporządzić protokół likwidacji. W protokole należy opisać przyczynę likwidacji. W tym przypadku będzie to wycofanie środka trwałego firmy na cele prywatne.

Jeśli w kwestii podatku VAT, podatnik będzie zobligowany do opodatkowania tego faktu, może stworzyć wewnętrzny dokument, który będzie stanowił podstawę do wykazania podatku w rejestrze sprzedaży VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *