Kredyt odnawialny dla firm

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Podobnie jak osoby fizyczne, przedsiębiorcy mogą korzystać z limitu kredytowego do wykorzystania. Kredyty takie nazywane są odnawialnymi lub obrotowymi, ale mają też bardziej potoczne miano „overdrive”. Być może właśnie to gwarowe, anglojęzyczne określenie opisuje je najlepiej. Czy w takim razie warto korzystać z tej formy finansowania?

 

Czym jest kredyt odnawialny/obrotowy?

Zasadniczo jest to limit środków, które przedsiębiorca może pożyczyć od banku bez dodatkowej umowy kredytowej. Jeśli np. firma konsultingowa ma przyznany limit 300 000 zł kredytu odnawialnego, może w danym miesiącu wypłacić 100 000 zł, a w kolejnym 50 000 zł. Jej łączne zadłużenie wyniesie 150 000 zł i od tej właśnie kwoty będą naliczane odsetki. W każdej chwili przedsiębiorstwo może też spłacić zadłużenie, lub powiększyć zobowiązanie aż do określonego w umowie limitu.

Kredyt obrotowy w założeniu pozwala wykorzystać środki, których jeszcze się nie ma, ale które powinny pojawić się w niedalekiej przyszłości. Finansowane kredytem obrotowym przedsiębiorstwo może więc teoretycznie działać ponad granicą swoich standardowych możliwości finansowych. Przypomina to jazdę ciężarówką ze zdjętymi ogranicznikami prędkości i stąd właśnie „overdrive”.

 

Korzyści z kredytu odnawialnego dla przedsiębiorstwa

W polskiej rzeczywistości największą zaletą kredytów obrotowych jest uniknięcie „zatorów płatniczych”. Niestety bardzo wiele przedsiębiorstw z sektora MSP nie posiada rezerw finansowych i w przypadku bardzo dużych zamówień, może mieć problemy z zapłaceniem za nie. Opóźnienie w płatnościach nie tylko podkopuje zaufanie kontrahenta, ale też stawia go w tej samej sytuacji, w której jest jego dłużnik. Zator powiększa się wskutek polityki podatkowej państwa (VAT może być wymagany przed otrzymaniem należności za FV. Długi podatkowe podlegają wcześniejszej i nie zawsze przemyślanej egzekucji).

Płynność finansowa małych firm może zostać uratowana właśnie przez kredyt odnawialny. Wystarczy, że przedsiębiorca, któremu chwilowo brakło środków, skorzysta ze swojego limitu kredytowego i jednak zapłaci w terminie. Dzięki temu jego dostawcy nie znajdą się w kłopotliwej sytuacji, ani też nie będą mieli powodu by zrezygnować ze współpracy. Przedsiębiorca korzystający z kredytu odnawialnego będzie mógł zamówić kolejne usługi lub partie towaru i kontynuować działalność w oczekiwaniu na spłaty ze strony swoich dłużników.

 

Przypadek idealny

Umowa kredytu odnawialnego ma pewne terminy, w których naliczane są odsetki. Dosyć często (nie zawsze) występuje też pewien okres, w którym można spłacić pożyczone środki by nie musieć dopłacać do interesu. Przykładowo jeśli przedsiębiorca wykorzystał z limitu 30 000 zł, ale szybko uzyskał wpłaty od swoich klientów i przed terminem naliczenia odsetek zwrócił całość, to pożyczka ta mogła nie kosztować go ani grosza.

Mówimy jednak o przypadku idealnym, który w rzeczywistości występuje rzadko. Po pierwsze przedsiębiorca musiałby uzyskać środki przed terminem naliczenia odsetek, po drugie pamiętać o owym terminie, po trzecie bank musiałby naliczać odsetki dopiero po pewnym czasie.

Kredyt odnawialny opłaca się też wówczas gdy bank nalicza opłaty za każdy dzień, ale przedsiębiorca spłaca całość zadłużenia w przeciągu kilku dni od zaciągnięcia zobowiązania.

 

Na czym zarabia bank?

Udzielenie kredytu odnawialnego wiąże się często z początkową opłatą uzależnioną od jego wysokości. Opłata występuje też przy przedłużeniu umowy. Bank zarabia jednak nie tylko an niej. Podobnie jak w przypadku podobnych rozwiązań dla osób fizycznych, założenie polega na tym, że przedsiębiorca nie będzie spłacał całości zadłużenia przed naliczeniem odsetek. W praktyce korzystanie z kredytu obrotowego wymaga od przedsiębiorcy wypracowania sobie żelaznej dyscypliny finansowej. Bez niej zadłużenie będzie stopniowo rosło w dodatku w sposób mało alarmujący dla korzystającego. Standardowe oprocentowanie kredytu odnawialnego waha się od kliku do kilkunastu procent w skali roku. Przedsiębiorca, który drenuje limit do końca musi więc liczyć się ze sporymi wydatkami.

 

Komu potrzebny kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny jest optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw o bardzo dużej dynamice finansowej. Wysokie przychody, wysokie wydatki, bardzo krótkie terminy regulowania zobowiązań – to wszystko skłania do przygotowania sobie pewnej rezerwy środków finansowych, którą może zapewnić kredyt odnawialny.

Korzystają  na nim też małe firmy prowadzące niewielką ilość dużych projektów – wówczas limit niweluje nieregularność wpływów.

Z kredytu nie powinno się natomiast korzystać w przypadkach gdy:

  • Przedsiębiorstwo jest w stanie wypracować sobie rezerwę własnych środków (wówczas zamiast płacić prowizje, minimalnie zyskuje na lokatach);
  • Wydatki przedsiębiorstwa przekraczają jego przychody częściej niż „okazjonalnie” (rośnie ryzyko zamiany kredytu odnawialnego, w coraz bardziej drenowane źródełko finansowe);
  • Przedsiębiorstwo jest na granicy opłacalności (przestanie się opłacać gdy do kosztów dojdą odsetki od kredytu odnawialnego);
  • Zarządzający nie potrafi sobie narzucić dyscypliny finansowej (wrażenie, że środki „zawsze są” szybko prowadzi do wykorzystania całego limitu).

Kluczem jest traktowanie kredytu obrotowego jako zabezpieczenia na wyjątkowe okazje, nie zaś stale wykorzystywanego źródła finansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *