Odsetki od prywatnego kredytu mieszkaniowego

Odsetki od prywatnego kredytu mieszkaniowego.

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Bardzo częstą praktyką jest prowadzenie działalności gospodarczej przez drobnych przedsiębiorców w prywatnym domu lub mieszkaniu, wykorzystując w tym celu jedynie część jego powierzchni. Jeśli przedsiębiorca prowadzi swoja firmę w miejscu zamieszkania, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nie tylko koszty bezpośrednio związane z prowadzenie działalności gospodarczej np. Telefony, zakup towarów czy paliwo, ale także koszty pośrednie związane z eksploatacja i utrzymaniem mieszkania lub domu .

 

Wydatki takie stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do powierzchni mieszkania wykorzystywanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Można oprzeć to na przykładzie, jeśli do celów działalności gospodarczej wykorzystywana jest 30% powierzchni mieszkania, to do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca ma prawo zaliczyć 30%wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej zaliczyć można proporcjonalna część kosztów eksploatacyjnych , czyli czynsz, opłaty za wodę, prąd czy gaz. To jednak nie wszystko , bo wyodrębnioną na prowadzenie firmy część mieszkania można ująć w ewidencji środków trwałych., co oznacza,że do kosztów prowadzonej działalności można zaliczyć  również amortyzację tej części domu lub mieszkania.

Kredyt = koszt

Jeśli mieszkanie zostało kupione na kredyt to koszt tego kredytu także może być traktowany jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia , czy kredyt został zaciągnięty na firmę, czy tez na potrzeby mieszkaniowe właściciela. Jedynym warunkiem zaliczenia kosztów kredytu mieszkaniowego do kosztów firmy jest związek tych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą. Taki związek istnieje ,kiedy prowadzona jest działalność gospodarcza w domu ( świadczenie usług) , lub działalność fizycznie świadczona jest w innym miejscu , ale mieszkanie stanowi siedzibę firmy, a część mieszkania zagospodarowana jest jako zaplecze biurowo – administracyjne.

Liczne interpretacje prawa podatkowego potwierdzają możliwość zaliczenia odsetek od prywatnego kredytu do kosztów prowadzonej w domu,czy mieszkaniu działalności gospodarczej . Zaliczając w koszty działalności część raty kredytu hipotecznego przedsiębiorca musi pamiętać, że jako koszt zaliczyć może tylko część odsetkową raty kredytu, bo tylko odsetki stanowią koszt kredytu,a część kapitałowa raty nie jest kosztem. Dodatkowo w koszty może zaliczyć tylko odsetki zapłacone. Odsetki należne, jeszcze nie zapłacone nie mogą stanowić kosztu.

 

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Kosztami uzyskania przychodu nazywamy za art.22 ustawy o PIT – koszty poniesione na osiągniecie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu , z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ww ustawy . Art .23 ust.1 pkt.8 lit.a) wyszczególnia natomiast , że do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza  się  wydatków poniesionych na zaciągnięte kredyty, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych kredytów.

 

Czy odsetki od kredytu stanowią koszt podatkowy?

Sama kwota kredytu zarówno w momencie jej otrzymania , jak i zwrotu, nie wpływa na powstawanie przychodów lub kosztów podatkowych. Koszt stanowią opłaty związane z kredytem, a w tym odsetki. Jednak przedsiębiorca , by móc zaksięgować kwotę odsetek w kosztach przedsiębiorca musi spełnić pewne warunki

  • środki kredytu muszą zostać wykorzystane do celów działalności gospodarczej
  • całe zobowiązanie musi być odpowiednio udokumentowane
  • odsetki muszą być zapłacone.

 

Przedsiębiorcy,którzy finansują inwestycje pieniędzmi, pochodzącymi z kredytu maja możliwość uzyskania kredytów specjalnych. Wówczas związek z celami firmowymi wynika z nazwy umowy kredytowej jak i z bardziej dogodnych warunków spłaty, lub niższych kosztów obsługi.

Jeżeli z różnych powodów nie uda się zawrzeć takiej umowy, wówczas zaciągane są kredyty konsumpcyjne, z których następnie finansowane są potrzeby firmowe.

Odsetki mogą być w obu przypadkach kosztem firmowym. Nie jest to uzależnione od nazwy umowy kredytowej ani rodzaju kredytu, a od tego na co realnie zostały wykorzystane środki pieniężne. Przedsiębiorca korzystający z kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego w celach swojej działalności musi zadbać szczególnie o dokumentację- musi ona bezsprzecznie udowadniać , że wydatki zostały poniesione na cele firmowe.

Bezpośrednio w koszty firmowe przedsiębiorca zaliczyć może odsetki od kredytu, z którego finansowane są wydatki na działalność bieżącą. Jeżeli środki z kredytu są wykorzystywane na nabycie lub wytworzenie środka trwałego- wtedy sprawa wygląda troszkę inaczej. Za sprawa  art.23 1pkt 33 ustawy o Pit- do kosztów prowadzenia działalności nie zalicza się odsetek , zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

 

Odsetki , które zostały opłacone przed wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji firmy będą powiększały wartość początkową tego środka, a w kosztach zostaną ujęte dopiero podczas dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdza stanowisko w Interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2011r. (nr IBPBI/1/415-1206/10/WRz) :”Pamiętać jednakże należy, iż jeżeli środki pieniężne (…) wydatkowane zostały na cele inwestycyjne , tj. na nabycie lub wytworzenie środków trwałych ,to odsetki od tego kredytu podlegają zaliczeniu kosztów uzyskania przychodów w dwojaki sposób;

  • odsetki od kredytu naliczone (wymagalne ), a także zapłacone ( bez względu na okres za jaki zostały naliczone) przed wprowadzeniem środków trwałych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej , powiększają wartość początkową tych środków trwałych i podlegają zaliczeniu kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne,
  • odsetki od kredytu wymagalne i zapłacone po wprowadzeniu środków trwałych do wyżej wymienionej ewidencji , podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.

Bardzo ważne jest także to, że nie istnieje możliwość  podejmowania manewru z zapłata odsetek po terminie płatności i po wprowadzeniu środka trwałego do firmy- w tym wypadku istotna jest nie data uiszczenia, a data naliczenia odsetek , zawarta w umowie kredytowej z przedsiębiorcą.

Tu dowiesz się czym jest hipoteka – http://kredytowa1.pl/dla-ciebie/czym-hipoteka-dziala/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *